Loopband training

Conditieopbouw met gebruik van de loopband

Om op een juiste wijze je hond in sport-, werk- of showconditie te brengen en te houden, of bij revalidatie na een operatie is gecontroleerde opbouw van beweging in combinatie met een op de hond geschreven opbouwschema aan te raden.

Met behulp van een loopband kunnen de snelheid en de helling aangepast worden, waardoor het meest geschikte programma voor conditieopbouw gerealiseerd kan worden. Op de loopband ligt de focus volledig bij de hond, dit in tegenstelling tot buiten wandelen of fietsen waarbij je ook altijd rekening dient te houden met je omgeving. Hierdoor kunnen de optimale omstandigheden voor de hond gecreëerd worden. Vanaf een bepaald punt in de conditie- en spieropbouw is lopen naast de fiets natuurlijk een waardevolle en welkome aanvulling voor het conditieprogramma van je hond.

Combinatie loopband en balans- en coördinatietraining

Door de balans- en coördinatietrainingen te combineren met een programma op maat voor de loopband zullen het herstel van de hond en de opbouw van spieren op een correcte wijze verlopen. Niet alleen zal de hond door de fysieke belasting op de loopband conditie en spieren opbouwen, maar hij zal zich ook bewuster worden van zijn lichaam, van hoe hij zijn lichaam moet gebruiken om zich daarmee sneller, soepeler, met minder energieverlies en met minder kans op blessures voort te bewegen.

Gewenning aan de loopband

Zoals ook al uit de blog van vrijdag 9 september bleek is het niet zo dat de hond direct op de juiste wijze gebruik maakt van de loopband. Hier gaat een periode van gewenning aan vooraf.

Bij een hond met een goede gezondheid is het wel mogelijk om dit in 10x op te bouwen naar een goede basis. Om die reden is er ook een behandelkaart bij gekomen. De gewenning aan de loopband.
Een serie van 10 keer startend met een 5 minuten waarbij de hond de laatste sessie van deze 10 keer in staat is om een 20 minuten op de loopband te lopen in een rustig draftempo.

Dit pakket biedt ik aan voor € 175,00, hierna kan de hond over naar incidenteel gebruik van de loopband of op regelmatige basis.

Na de loopbandgewenning is er de keuze tussen losse lessen en een leskaart.

Een losse loopbandles van maximaal 30 minuten kost € 35,00 of een leskaart voor de loopband van 10 sessies voor € 285,00

Om optimaal profijt te hebben van de gewenning aan loopband is het wel van belang dat er in deze afspraken enige regelmaat zit en dat de tijd er tussen in niet te lang is omdat we dan weer van voren af aan moeten beginnen. Ideaal is 2-3 keer per week maar wekelijks is wel een vereiste om er profijt van te hebben.

Heeft de hond meer tijd nodig om te wennen kan deze behandelkaart ook nog 1 of 2 keer herhaald worden. Hierbij zal het traject dan niet weer bij stap 1 beginnen, maar gaan we verder waar de hond gebleven is in het traject.