Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Deze website is eigendom van Sporthond in Conditie, gevestigd te Vreeland en Best

Adres:
Sporthond in Conditie – Nigtevechtseweg 186 – 3633 XX Vreeland – Nederland
Sporthond in Conditie Best – Oirschotseweg 113A – 5684 NH Best – Nederland
Telefoon: +31 (0)6 830 33 976
Bereikbaarheid: tijdens openingstijden
E-mailadres: info@sporthondinconditie.com
Ondernemingsnummer: BTW NL  00 20 44 996 B83
Bank: Rabobank
IBAN : NL93 RABO 0150 68 2352
BIC/ SWIFT: RABONL 2U
De Algemene voorwaarden zoals hier omschreven zijn van toepassing op iedere dienst en/of product aangeboden door Sporthond in Conditie en op alle leveringen. Iedere bestelling impliceert de aanvaarding van de verkoopsvoorwaarden. 

Op de Algemene Voorwaarden van Sporthond in Conditie is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing. 
De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief. Dit moet binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of het sluiten van de dienstenovereenkomst. 
En is niet van toepassing op al geleverde diensten. 

Huisregels Sporthond in Conditie

Cursussen en behandelingen

Deelname aan een training (zowel groepslessen als individueel), workshop, een behandeling en het betreden van de trainingslocatie aan de Nigtevechtseweg 186 te Vreeland en op de locatie bij Dierenkliniek Den Heuvel te Best of bij een workshop op locatie is volledig voor eigen risico van de cursist. 

De locatie heeft huisregels waar de cursist zich aan dient te houden.

10 minuten voor aanvang les aanwezig
De hond uitlaten voor de training
In Vreeland voor je de locatie bereikt. Het is niet de bedoeling om over het terrein van de locatie te lopen om uit te laten. 
In Best buiten het parkeerterrein, de groenstrook aan de binnenzijde van het hek is geen uitlaat gelegenheid.
Parkeren op parkeerplaats vooraan op terrein
Roken binnen verboden
Afval in de daarvoor bestemde afvalbakken.

Sporthond in Conditie is niet aansprakelijk voor schade, diefstal, verlies, ongevallen en/of letsel aangericht door cursist en/of hond op of in de nabijheid van de trainingslocatie. 

Sporthond in Conditie is niet aansprakelijk voor ongevallen met de hond en/of honden onderling. Deze schade kan niet verhaald worden op Sporthond in Conditie.

Tijdens een workshop blijven de honden aangelijnd, tenzij de trainer anders bepaalt.

Er wordt aan de lijn niet met de andere aanwezige honden gespeeld of contact gezocht.

Is er toch contact en/of spel met andere honden aan de lijn, dan is dat op eigen risico.

Je bent zelf verantwoordelijk voor benodigdheden tijdens een workshop.

Waaronder een goed passend tuig / normale halsband, een riem van minimaal 1.50 meter, voldoende beloningsvoer, een speeltje zonder piep, poepzakjes en passende kleding.

Tijdens de individuele trainingen wordt waar mogelijk los geoefend.

Let op: slipketting, pennenband, anti-trektuig, flexilijn of andere corrigerende middelen zijn niet toegestaan.

Fysiek of psychisch geweld naar je hond wordt niet geaccepteerd.

Voorafgaand aan de cursus of behandeling heb je de hond uitgelaten.

Mocht je hond toch plassen op het terrein van Sporthond in Conditie/Dierenkliniek Den Heuvel, giet er dan wat water eroverheen.

Poept je hond op terrein van Sporthond in Conditie/Dierenkliniek Den Heuvel ruim dit op en giet water over de plek.

Dit geldt ook voor het parkeerterrein en de openbare weg naar de uitlaatstrook.

Gezondheid van je hond

In geval van twijfel met betrekking tot de gezondheid van je hond, graag vooraf telefonisch overleg met Sporthond in Conditie. 

Kennelhoest, mijt, vlooien, soms/afwisselend diarree en bepaalde huidziekten kunnen besmettelijk zijn voor andere honden. Kan je hond niet komen trainen, dan ben jij zonder hond welkom op de training. Op deze manier kan je zelf thuis wel verder met de behandelde oefeningen.

Een geldige DHP-vaccinatie of correct afgetekende DHP-titer is verplicht.

Is de hond nog niet oud genoeg om volledig gevaccineerd of getitert te zijn dan voldoet een geldige vaccinatie/titer volgens, in overeenstemming met de leeftijd van de hond.

Loopse teven

Loopse teven zijn welkom op de trainingslocatie; is je hond gewend aan een broekje dan mag deze gedurende de training om, maar dit is niet noodzakelijk.

Overdraagbaarheid

In principe neem je als combinatie deel aan de cursus, maar zou jij niet kunnen dan is de partner zeker ook welkom om met de hond deel te komen nemen, wel enkel als deze ook bekend is met de oefeningen. De leeftijd is minimaal 16 jaar.

Aanwezigheid anderen

Gezinsleden of andere toeschouwers zijn enkel in overleg welkom. Bij sommige (socialisatie) oefeningen kan de hulp ingeroepen worden van de aanwezigen, volg wel de instructies van de trainer op zodat het een positieve bijdrage oplevert aan de opvoeding van de hond. In verband met de veiligheid blijven kinderen te allen tijde onder toezicht van een ouder en is het niet toegestaan uit zicht ergens op de trainingslocatie te spelen.

Betaling

De betaling van een cursus of behandeling vindt plaats direct na het boeken van de afspraak via de website van Sporthond in Conditie. 

Met je aanmelding accepteer je deze voorwaarden. Het niet naleven hiervan kan leiden tot het door Sporthond in Conditie eenzijdig beëindigen van de cursus of behandeling zonder teruggave van het cursusgeld of de kosten van de behandeling.

Verzekering

Advies voor de cursist is om een WA-verzekering af te sluiten. Vaak valt hier maar één hond onder.

Restitutie – Overdraagbaarheid

Het niet volgen van de cursus, behandeling of een deel ervan is geen reden tot restitutie.

De cursus of behandeling is niet overdraagbaar aan derden, met uitzondering van cadeaukaarten.

Doorgang lessen

Lessen en behandelingen die door Sporthond in Conditie worden afgezegd door bijvoorbeeld ziekte of extreme weersomstandigheden worden kosteloos doorgeschoven naar een later tijdstip.

Sporthond in Conditie is niet verantwoordelijk voor het feit dat je tevergeefs naar de trainingslocatie komt door bijvoorbeeld afzegging of wijziging in de lessen of behandeling nadat er door Sporthond in Conditie een bericht verstuurd is hierover. 

Annuleringsbeleid

Ben je verhinderd om te komen lessen of behandeling meld je dan 48 uur van tevoren bij Sporthond in Conditie af.

Afmelden kan via telefoon, mail, sms of whats-app of via de facebook pagina onder vermelding van je naam, naam van de hond en lestijd.

Bij afmelding binnen 48 uur zal Sporthond in Conditie de kosten in rekening brengen.

Bij verhindering van een behandeling/training wordt deze afspraak op een ander tijdstip ingepland als er meer dan 48 uur van tevoren afgemeld is en een vervangende datum doorgegeven is. 
Anders worden de kosten gewoon in rekening gebracht.

Geldigheid leskaarten

Leskaarten/Behandel kaarten voor trainingen bij Sporthond in Conditie hebben een geldigheidsduur van 12 maanden.
Met uitzondering van de Puppy leskaarten, deze hebben een geldigheid van 20 weken.

Veiligheid medewerkers Sporthond in Conditie

Een hond die gedragingen vertoont waardoor de veiligheid van de medewerkers van Sporthond in Conditie niet gegarandeerd is tijdens een training en/of behandeling is enkel nog welkom met een correct passende muilkorf. 
De eigenaar dient zelf zorg te dragen voor een correct passende muilkorf die op een correcte wijze aangeleerd is aan de hond waardoor deze geen negatieve associatie oproept bij gebruik. 

Wenst de eigenaar de hond niet met een muilkorf te trainen en/of te laten behandelen dan is het helaas niet mogelijk de training en/of behandeling voort te zetten. 

Restitutie van al betaalde lessen is niet mogelijk.

Aankoop en betaling

 • De overeenkomst tussen Sporthond in Conditie en jou als koper komt tot stand op het moment dat je de door Sporthond in Conditie gestelde voorwaarden hebt geaccepteerd en daaraan hebt voldaan. Het ontbreken van een gewone handtekening doet niets af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan.
 • Sporthond in Conditie behoudt zich het recht om een bestelling te weigeren of aan extra voorwaarden te onderwerpen zoals bij grote orders, bestellingen door minderjarigen, onvolledige bestelprocedures of problemen bij vorige orders.
 • Sporthond in Conditie bevestigt altijd de aankoop per e-mail. Wanneer er nog geen bevestigingsmail is verstuurd, is de overeenkomst nog niet van kracht.
 • Betaling van producten gekocht bij Sporthond in Conditie geschiedt uitsluitend vooraf per factuur via de website.
 • De verkoper blijft eigenaar van alle goederen tot op het ogenblik van volledige betaling.
 • Ingeval van niet tijdige betaling van de prijs voor het aangekochte product, zal de koper, boven op het openstaande saldo, (1) een schadevergoeding verschuldigd zijn gelijk aan 10% van het openstaande saldo met een minimum van € 100, en (2) moratoire intresten gelijk aan 8,5% per annum, berekend op het openstaande saldo pro rata het aantal verstreken dagen sinds de vervaldag van de schuld.
 • In geval van niet-tijdige betaling is Sporthond in Conditie bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de betalingsverplichtingen volledig zijn nagekomen.
 • De Algemene Voorwaarden en de bevestigingsmails worden steeds opgemaakt in de taal van de website.

Levering en leveringstijden

 • De door Sporthond in Conditie opgegeven levertijden gelden weliswaar bij benadering en zijn ook geen fatale termijnen.
 • De uiterste leveringstermijn van producten is 30 dagen na ontvangst van de betaling.
 • Als een product, dat tijdelijk niet op voorraad is door jou wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is.
 • Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico over op de koper.
 • Bij annulering van een bestelling op het moment dat het transport reeds werd ingezet, zal een administratieve kost van 150 euro worden aangerekend om deze kost te compenseren.
 • Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.
 • Sporthond in Conditie levert producten in Nederland en België.
 • De leverings- of verzendkosten worden je meegedeeld voor het bevestigen van je aankoop.

Productinformatie

 • Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten en/of diensten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Sporthond in Conditie is niet aansprakelijk voor door haar verstrekte adviezen, druk- en zetfouten op de website of door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens.
 • Bij ieder product wordt de beschikbaarheid op aanvraag aangegeven. Sporthond in Conditie doet er alles aan om deze gegevens correct mee te delen toch kan het voorvallen dat er een onmogelijkheid tot leveren voorvalt. Dit kan door onopzettelijke foutieve stockgegevens of producten die niet meer leverbaar zijn door de leveranciers. In deze gevallen zal Sporthond in Conditie je zo snel mogelijk verwittigen en je een oplossing voorstellen.
 • De producten aangeboden door Sporthond in Conditie voldoen aan de wettelijke normen en mogen online worden verkocht.
 • Het is mogelijk dat Sporthond in Conditie op haar website links opneemt naar andere websites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Sporthond in Conditie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de website waarnaar verwezen wordt.

Herroepingsrecht

Je hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop je of een door jou aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. 

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons (Sporthond in Conditie, Nigtevechtseweg 186 Vreeland, Nederland, info@sporthondinconditie.com 
+31 6 830 33 976) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van je beslissing de overeenkomst te herroepen.

Je kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. 

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om je mededeling over je uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als je de overeenkomst herroept, ontvang je alle betalingen die je tot op dat moment hebt gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van je keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaardlevering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van je beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. 

Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij je uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in ieder geval zullen je voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Modelformulier voor herroeping

(Dit formulier alleen invullen als je de overeenkomst wilt herroepen)
Aan: 
Sporthond in Conditie
Nigtevechtseweg 186 
3633 XX Vreeland
Nederland
info@sporthondinconditie.com

Ik/Wij (*) deel/delen (*) je hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*).
Besteld op (*)/Ontvangen op (*):
Naam/Namen consument(en):
Adres consument(en):
Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend):
Datum:(*) Doorhalen wat niet van toepassing is

Garantiebepalingen

 • Sporthond in Conditie volgt de officiële garantierichtlijnen van haar leveranciers. Deze zijn per merk verschillend en zullen daarom altijd worden vermeld bij aankoop van uw artikel.
 • Afhandeling van garantie zal voor rekening zijn van Sporthond in Conditie behalve de verzendkosten gemaakt door de consument om het product weer bij ons aan te dragen.

Overmacht

 • Onder overmacht wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien waarop Sporthond in Conditie geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Sporthond in Conditie niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
 • Sporthond in Conditie heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, als de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Sporthond in Conditie haar verbintenis had moeten nakomen.
 • Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Sporthond in Conditie opgeschort. Als de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Sporthond in Conditie niet mogelijk is langer duurt dan 8 weken, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Prijzen

 • Op de factuur worden u de prijzen van de goederen meegedeeld. Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro’s en zijn inclusief BTW. De verzendingskosten worden apart vermeld.
 • Als Sporthond in Conditie met jou een bepaalde prijs overeenkomt, is Sporthond in Conditie niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs.
 • Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.
 • Als een prijsverhoging plaatsvindt na het sluiten van de overeenkomst, kan je de overeenkomst ontbinden ongeacht het percentage van de verhoging.
 • Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van 2 weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Sporthond in Conditie of rechthoudende derden.

Vragen en klachten

 • Klachten of betwistingen dienen binnen de 7 dagen na levering gemeld te worden. In geval de klacht gegrond wordt bevonden is onze aansprakelijkheid beperkt tot de omruiling van de goederen. Elke aansprakelijkheid van de verkoper beperkt zich tot het daadwerkelijk betaalde bedrag van de bestelling.
 • Sporthond in Conditie behandelt vragen en klachten steeds binnen de redelijke termijn van 7 kalenderdagen.

Geschillen

 • De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting aan voor consumenten, namelijk het >ODR. Sporthond in Conditie is bereid hieraan deel te nemen.
 • Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van de principes van rechtsconflicten in de ruimte.
 • Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van Sporthond in Conditie, of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Nederland, tenzij een dwingende wetsbepaling uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.
Sporthond in Conditie levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Als de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site niet beschikbaar zou zijn, zal Sporthond in Conditie de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.
Sporthond in Conditie kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Als je onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan je Sporthond in Conditie contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Sporthond in Conditie geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Sporthond in Conditie kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.
Sporthond in Conditie verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.