Fitness voor de hond

Waarom is Fitness zo van belang voor uw hond?

Een hond die zich bewust is van zijn lichaam, die weet dat hij een voor- en achterkant heeft, dat hij vier poten heeft waarvan hij ook weet waar ze zich op dat moment bevinden zal minder snel geblesseerd raken door een onverwachte beweging, omdat hij zelf een goede controle over zijn lichaam heeft.

Waar ligt de basis van de balans?

De basis van deze balans ligt in de romp. Vooral in de stabiliteit van de romp. Een goede samenwerking tussen de passieve en actieve spiersystemen zorgt voor de juiste stabiliteit. De rompspieren, bekkenbodemspieren en dwarse buikspier zijn bepalend voor de houdingsstabiliteit. Als de goede spieren op het juiste moment en voor de benodigde duur met correcte snelheid en kracht aanspannen is er sprake van ‘core stability’.

De romp zorgt voor de verbinding van de voor- en achterpoten en moet om die reden de meeste krachten centreren, bundelen en overdragen. Is de romp stabiel dan is er een verminderde kans op blessures omdat dit er voor zorgt dat de bewegingen bewuster en gecoördineerder zijn.

Is een romp niet stabiel, dan gaat er veel kracht en energie verloren, wat uitdraait op snelheidsverlies . Uiteindelijk kan dit een oorzaak zijn voor overbelasting waardoor blessures eerder kunnen optreden.

Naast de stabiliserende functie die de romp heeft, moet deze voor een juiste werking ook flexibel zijn om voor een juiste beweging te kunnen zorgen. Hier komen de balans, coördinatie en ook het belang van de mobilisatie samen.

Hoe verkrijg je stabiliteit in de romp en betere bewustwording?

Balansoefeningen kunnen de hond bewuster maken van zijn lichaam. Het stretchen van de spieren bij een warming up of cooling down en daarnaast het middels oefeningen versterken van de spieren zorgt ook voor een betere bewustwording, een betere balans en stabiliteit van de romp.

Een compleet fitnessprogramma bestaat alleen niet alleen uit balansoefeningen. Een compleet fitnessprogramma bestaat uit de 5 onderdelen

  • Flexibiliteit
  • Balans
  • Kracht
  • Cardio
  • Mentaal

Aangevuld met een goede warming-up en coolingdown

De oefeningen worden je onder individuele begeleiding aangeleerd en uitgelegd, maar dienen thuis voortgezet te worden om zo uiteindelijk voor verbetering van fitheid van de hond te kunnen zorgen.

Werken aan de opbouw van spieren kan aangevuld worden met een programma om de conditie te ondersteunen met behulp van training op de loopband. Dit kan uiteindelijk thuis vervangen worden door lopen naast de fiets om die conditie op een juiste manier te onderhouden.

Wat is belangrijk voordat je start met Fitness voor de Hond?

Vaak is het werken aan de stabiliteit in de romp door middel van balans- en coördinatietrainingen een vervolgtraject na behandeling door fysiotherapeut of osteopaat. Het is vooral van belang dat er geen blokkade in de rug aanwezig is. Dit kan uitgesloten worden door een dierenarts, fysiotherapeut of osteopaat.

Welke honden kunnen hier baat bij hebben?

Eigenlijk alle honden,maar specifiek honden die geen tot weinig deining in de rug of zelfs een bolle rug hebben tijdens het lopen doordat ze de rug “vasthouden” en de spieren daarbij op een verkeerde wijze gebruiken.
Daarnaast wordt bij honden met problemen met de stabiliteit in de rug vaak telgang gezien.
Ook is het gemis aan de juiste core bespiering te zien doordat de honden ondanks dat ze geen ondergewicht hebben toch de rugwervels tonen. Deze horen “verpakt” te zitten in spieren die de wervels van de lage rug op zijn plek houden.

Fitness kan voor de volgende honden voordelen hebben:
jonge honden in de opbouw naar hun (wedstrijd)sport
topsporters als aanvulling op hun wedstrijdtraining
werkhonden
showhonden
dekreuen en fokteven
honden die moeite hebben zich te ontlasten kunnen problemen hebben met de stabiliteit van de romp.
honden met een zwakke achterhand en/of uitval van de reflexen van de achterpoten.
honden die overduidelijk eenzijdig bespierd zijn.
honden met artrose
de oudere hond
na een blessure of operatie om weer op het hoogst haalbare niveau te komen
honden met overgewicht

Eigenlijk dus voor iedere hond, van jong tot oud en van bankhanger tot topsporter.

Combinatie loopband en Fitness voor de Hond

Door de Fitnesstrainingen te combineren met een programma op maat voor de loopband zullen het herstel van de hond en de opbouw van spieren op een correcte wijze verlopen. Niet alleen zal de hond door de fysieke belasting op de loopband conditie en spieren opbouwen, maar hij zal zich ook bewuster worden van zijn lichaam, van hoe hij zijn lichaam moet gebruiken om zich daarmee sneller, soepeler, met minder energieverlies en met minder kans op blessures voort te bewegen.

Wat is de werkwijze?

De eerste les, de intake, duurt circa 1 uur. 

Na de intake is het belangrijk om na 14 dagen terug te komen zodat in het begin van de training er voldoende sturing is op de juiste uitvoering van de oefeningen. Daarna is een maal per 4 tot 6 weken trainen bij Sporthond in Conditie voldoende. Wel is het van belang dat er thuis 1 tot 3 keer per week getraind wordt.